IZJAVA O PRIVATNOSTI

Informacije o zaštiti podataka za postojeće i potencijalne klijente

(Status mart 2018., verzija br. 1)

I. Informacije o zaštiti podataka u vezi s našom obradom podataka u skladu sa članovima 13., 14. i 21. Opće uredbe o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation - GDPR) 

Zaštitu podataka shvaćamo ozbiljno te vas stoga ovdje obavještavamo o načinu obrade vaših podataka i o odgovarajućim zahtjevima i pravima koja imate prema važećim propisima o zaštiti podataka.

1.    Voditelj obrade podataka i kontakt podaci

Voditelj obrade podataka:

Mazda Motor Croatia d.o.o.

Hektorovićeva 2

10000 Zagreb

info@mazda.hr

2.    Svrhe i pravna osnova za obradu vaših podataka

LIčne podatke obrađujemo u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (General Data-Protection Regulation - GDPR), nacionalnim zakonom o zaštiti podataka i drugim mjerodavnim propisima o zaštiti podataka (detalji se nalaze u tekstu koji slijedi). Pojedinosti o vrsti podataka koji se obrađuju i načinu na koji se koriste uveliko ovise o uslugama koje se traže ili koje su dogovorene u pojedinačnim slučajevima. Daljnje pojedinosti ili dodaci vezani uz obradu podataka nalaze se u pripadajućim ugovorima, obrascima, izjavi o pristankui i/ili drugim informacijama koje su vam date (npr. u kontekstu korištenja naše web stranice ili  u našim uvjetima korištenja). Nadalje, ovi se podaci o zaštiti podataka mogu s vremena na vrijeme ažurirati, kao što možete vidjeti na našoj web stranici.

2.1 Svrhe na osnovu izvršavanja sporazuma ili predugovornih radnji (Čl. 6., odjeljak 1 b GDPR-a)

Obrada ličnih podataka se provodi radi izvršavanja ugovora koje smo sklopili s vama i vaših narudžbi. Obrada posebno služi kako bi se pružilo garancija proizvođača, opcija produžene garancije, pomoć na cesti, usluga Mazda Care Service, održavanje digitalnog zapisa servisa (Digital Service Record – DSR), procesi vezani uz dobru reputaciju, programi bonusa za osobe s invaliditetom, subvencije za finansiranje vozila itd. Obrada ličnih podataka provodi se i radi provođenja mjera i aktivnosti unutar okvira predugovornih odnosa, npr. s potencijalnim klijentima koji traže probnu vožnju. Na osnovu vaših narudžbi mi pružamo potrebne usluge, mjere i aktivnosti. To uglavnom uključuje komunikaciju s vama koja je vezana uz ugovor, provjeru transakcija, narudžbi i ostalih sporazuma, kao i kontrolu kvaliteta putem odgovarajuće dokumentacije, pritužbi, garancija i postupaka vezanih uz dobru reputaciju, mjere kojima se kontroliraju i optimiziraju poslovni procesi te izvršavanje općih obaveza brige, kontrole i nadzora od strane podružnica (npr. društvo-majka); praćenje i održavanje proizvoda – i saobraćajne sigurnosti (npr. kampanjama povlačenja i servisa) te razvoj proizvoda – i unapređenje, statističke procjene za korporativno upravljanje, evidenciju i kontrolu troška, izvještavanje, internu i vanjsku komunikaciju, upravljanje u kriznim situacijama, knjigovodstvenu i poreznu procjenu operativnih usluga, upravljanje rizikom, ulaganje pravnih zahtjeva i odbrane u slučaju pravnih sporova; osiguranje informatičke sigurnosti (između ostalog i provjere sistema i vjerodostojnosti) i opće sigurnosti, uključujući i sigurnost objekata i postrojenja, osiguranje i izvršenje domaćih nadležnosti (npr. putem kontrole pristupa); garanciju cjelovitosti, autentičnosti i raspoloživosti podataka, sprječavanje i istragu kaznenih djela; kontrolu od strane nadzornih tijela ili vlasti (npr. revizije).

2.2 Svrhe unutar okvira legitimnog interesa naše strane ili trećih strana (čl. 6., odjeljak 1. GDPR-a)

Osim za stvarno ispunjenje (pred)ugovora, vaše podatke obrađujemo i kad je to potrebno kako bi se zaštitili naši legitimni interesi ili oni trećih strana, a naročito u sljedeće svrhe:

-       Oglašavanje ili ispitivanje tržišta i javnog mnijenja, uz uvjet da se niste protivili korištenju vaših podataka;

-       Prikupljanje informacija i razmjena podataka s kreditnim agencijama kada to nadilazi naš ekonomski rizik;

-       Ispitivanje i optimizacija procesa radi analize potreba;

-       Daljnji razvoj usluga i proizvoda, ali i postojećih sistema i procesa;

-       Otkrivanje ličnih podataka unutar okvira dubinske analize u toku pregovora o prodaji preduzeća;

-       Radi uporedbe europskih i međunarodnih antiterorističkih popisa ukoliko to nadilazi zakonske obveze;

-       Obogaćivanje naših podataka, npr. korištenjem ili ispitivanjem javno pristupačnih podataka;

-       Statističke procjene ili analiza tržišta;

-        Vrednovanje;

-       Ulaganje pravnih zahtjeva i odbrana u pravnim sporovima koji se ne mogu direktno pripisati ugovornim odnosima;

-       Ograničena obrada podataka ako brisanje nije moguće ili ako je moguće samo uz nerazmjerno veliki napor zbog posebne vrste arhiviranja;

-       Razvoj sistema bodovanja ili automatiziranih procesa donošenja odluka;

-       Sprečavanje i istraga kaznenih djela, ako to nije isključivo u svrhu ispunjavanja zakonskih zahtjeva;

-       Sigurnost objekata i postrojenja (npr. putem kontrole pristupa i video nadzora) ukoliko to nadilazi opće dužnosti brižnog postupanja;

-       Interne i vanjske istrage, pregledi sigurnosti;

-       Bilo kakvo praćenje ili snimanje telefonskih razgovora radi kontrole kvaliteta i svrhe osposobljavanja;

-       Čuvanje i održavanje potvrda iz područja privatnog prava ili službenih vlasti;

 • Preuzimanje i izvršavanje domaćih ovlaštenja putem odgovarajućih mjera, kao i video nadzor zbog zaštite klijenata i zaposlenika te radi osiguranja dokaza u slučaju počinjenja kaznenih djela i radi njihovog sprječavanja.

2.3 Svrhe u okviru vašeg pristanka (čl. 6., odjeljak 1a GDPR-a)

Vaši se lični podaci mogu obrađivati i za određene posebne svrhe (npr. korištenje komunikacijskih sistema preduzeća radi privatnih razloga; Vaše fotografije/video zapisi radi objave na Intranetu/Internetu) kao rezultat vašeg pristanka, koji možete povući u bilo kojem trenutku. Ovo se primjenjuje i na povlačenje izjava o pristanku koje su nam izdane prije stupanja na snagu GDPR-a, odnosno prije 25. maja 2018. Posebno ćete biti obaviješteni o posljedicama povlačenja ili odbijanja pružanja pristanka u odgovarajućem tekstu pristanka.  
Općenito, povlačenje pristanka primjenjuje se samo na budućnost. To se ne odnosi na obradu koja se odvijala prije izdavanja pristanka i ista ostaje zakonita.

2.4 Svrhe koje se odnose na poštivanje pravnih obaveza (čl. 6., odjeljak 1c GDPR-a) ili javnog interesa (čl. 6., odjeljak 1e GDPR-a)

Kao i svi ostali subjekti koji djeluju u poslovnoj sferi, i mi podliježemo nizu zakonskih obaveza. Ovdje se uglavnom radi o pravnim zahtjevima (npr. trgovački i porezni propisi), ali i o primjenjivim propisima o nadzoru i ostalim zahtjevima koje postavljaju institucije vlasti. Svrhe obrade mogu uključivati i provjere identiteta i starosti, sprečavanje prevare i pranja novca (npr. uporedbe s europskim i međunarodnim antiterorističkim listama), poštivanje obaveza kontrole i obavještavanja prema poreznom pravu, arhiviranje podataka u svrhu zaštite i sigurnosti podataka, kao i u svrhe revizije od strane poreznih savjetnika/revizora, fiskalnih i drugih institucija vlasti. Nadalje, može biti potrebno otkrivati lične podatke unutar okvira mjera službene vlasti/suda radi prikupljanja dokaza, provođenja zakona i kaznenog progona ili udovoljavanja građansko-pravnim zahtjevima.

3.   Kategorije podataka koje obrađujemo ako ih ne primimo direktno od vas i njihovo porijeklo

Ako je to potrebno radi ugovornih odnosa s vama i aktivnosti koje vi provodite, možemo obrađivati podatke koje na zakonit način dobijemo od Mazdine mreže ili drugih preduzeća (npr. osiguravajućih kuća, pružatelja finansijskih sredstava) ili trećih strana (kreditne agencije, organizacije koje objavljuju adrese). Nadalje, obrađujemo lične podatke koje smo prikupili, primili ili stekli na zakonit način iz javno pristupačnih izvora (npr. poput trgovačkih registara i registara udruženja, građanskih evidencija, štampe, interneta i ostalih medija), ako je to potrebno i ako smijemo obrađivati takve podatke u skladu sa zakonskim odredbama.  

Relevantne kategorije ličnih podataka mogu naročito biti:

    Lični podaci (ime i prezime, datum rođenja, mjesto rođenja, nacionalnost, bračni status, zanimanje/djelatnost i slični podaci, kontakt osoba, vozač i slični podaci)

    Kontakt podaci (adresa, e-mail, broj telefona i slični podaci)

    Zajmodavci i zajmoprimci

    Podaci o adresi (podaci iz registara stanovništva i slično)

    Podaci o vozačkoj dozvoli ili ličnoj karti,

    Potvrda plaćanja/potvrda pokrića za bankovne i kreditne kartice

    Informacije o vašem finansijskom statusu (kreditna sposobnost uključujući i bonitet, odnosno, podaci za procjenu ekonomskog rizika)

    Istorija klijenta

    Tehnički podaci o vozilu uključujući i dijagnostiku

    Informacije o održavanju i popravcima

    Podaci o vašem korištenju telemedija koje mi pružamo (npr. vrijeme pristupa našim web stranicama, aplikacijama ili newsletteru, naše stranice/linkovi na koje ste kliknuli ili  unosi i slični podaci)

    Video podaci

4.   Primatelji ili kategorije primatelja vaših podataka

Vaše podatke primaju interni uredi ili organizacijske jedinice unutar naše kompanije kojim su takvi podaci potrebni kako bi izvršili naše ugovorne i zakonske obaveze ili kojim su takvi podaci potrebni u okviru obrade i provođenja naših legitimnih interesa. 
Vaši se podaci otkrivaju/prenose vanjskim uredima i osobama samo 

 • U vezi s izvršavanjem ugovora;
 • U svrhe kada smo obavezni ili imamo pravo na davanje informacija, obavijesti ili kada smo obavezni ili imamo pravo na prosljeđivanje podataka (npr. poslodavčevoj organizaciji za osiguranje od odgovornosti, u okviru programa zdravstvenog osiguranja, fiskalnim vlastima) kako bi ispunili pravne obaveze ili kada je prosljeđivanje podataka u javnom interesu (vidjeti broj 2.4.);
 • U onoj mjeri u kojoj vanjski pružatelji usluga koje smo mi angažirali obrađuju podatke kao obrađivači ugovora ili stranke koje obavljaju određene funkcije, (npr. pružatelji usluga za pomoć na cesti, opciju produžene garancije, uslugu Mazda Care Service, kao i pružatelji leasinga i ostalih oblika finansiranja, vanjski centri baza podataka, podrška i održavanje IT aplikacija, arhiviranje, obrada dokumenata, usluge pozivnih centara, usluge provjere usklađenosti, kontroling, kontrola podataka radi suzbijanja pranja novca, validacija i zaštita podataka, provjera vjerodostojnosti, uništavanje podataka, nabavka, administracija klijenata, poštanska priprema pošiljke, marketing, tehnologija medija, istraživanje, kontrola rizika, naplata, telefonija, upravljanje web stranicom, usluge revizije, kreditne institucije, štamparije ili preduzeća za zbrinjavanje podataka, kurirske službe, logistika);
 • Kao rezultat naših legitimnih interesa ili onih treće strane unutar okvira koji je naveden pod brojem 2.2. (npr. državnim vlastima, kreditnim agencijama, agencijama za naplatu potraživanja, advokatima, sudovima, procjeniteljima, preduzećima koja pripadaju grupacijama preduzeća te tijelima i institucijama kontrole);
 • Ako ste nam dali pristanak za prosljeđivanje podataka trećim stranama.
 • Nadalje, ne smijemo prosljeđivati vaše podatke trećim stranama ako vas o tome nismo posebno obavijestili. Ako angažiramo pružatelje usluga u okviru obrade neke narudžbe, vaši će podaci biti podvrgnuti standardima sigurnosti koje smo sami razradili kako bi se na odgovarajući način zaštitili vaši podaci
 • U svim ostalim slučajevima primatelji smiju koristiti podatke samo u one svrhe u koje su im isti i poslani.  


Dalje, ne smemo prosleđivati vaše podatke trećim stranama ako vas o tome nismo posebno obavestili. Ako angažujemo pružaoce usluga u okviru obrade neke narudžbine, vaši podaci će biti podvrgnuti standardima sigurnosti koje smo sami razradili kako bi se na odgovarajući način zaštitili vaši podaci. U svim ostalim slučajevima primaoci smeju da koriste podatke samo u one svrhe u koje su im isti i poslati.  

5.     Vremensko trajanje čuvanja vaših podataka

Obrađujemo i čuvamo vaše podatke za vreme trajanja našeg poslovnog odnosa. To uključuje razdoblje pre sklapanja ugovora (predugovorne pravne odnose) i izvršenje ugovora.

Uz to, mi podležemo i različitim obavezama držanja i dokumentovanja podataka koje proizilaze između ostalog iz trgovačkog i poreskog prava. Razdoblja i rokovi za držanje podataka i/ili dokumentovanje koji su tu utvrđeni su do deset godina nakon završetka ugovornog odnosa ili predugovornog pravnog odnosa.  

Dalje, posebne zakonske odredbe mogu iziskivati i duže rokove (npr. naša obaveza praćenja proizvoda do kraja životnog veka vozila kako bismo mogli da pokrenemo prema potrebi kampanje opoziva ili servisa).

Ako podaci više nisu potrebni radi ispunjenja ugovornih ili zakonskih obaveza i prava, isti se redovno brišu, osim ako nije potrebna njihova dalja obrada – tokom ograničenog vremena - radi ispunjenja svrha koje su popisane pod brojem 2.2. zbog važnijeg legitimnog interesa. Takvim važnijim legitimnim interesom se smatra slučaj, na primer, kada nije moguće izbrisati podatke zbog posebne vrste čuvanja ili ako je to moguće, ali samo uz nerazumno visok trošak, a obrada zbog drugih svrha je isključena odgovarajućim tehničkim i organizacionim merama.

6.      Obrada podataka u trećoj zemlji ili od strane međunarodne organizacije

Podaci se prosljeđuju uredima u zemljama izvan Europskog gospodarskog prostora EU/EEA (takozvane treće zemlje) kad je to potrebno radi izvršavanja ugovorne obaveze prema vama (npr. ako preselite u drugu zemlju), ako to iziskuje zakon (npr. obaveze obavještavanja prema poreznom pravu), ako je to u legitimnom interesu nas ili treće strane ili ako ste nam vi dali pristanak za to.

Istovremeno se vaši podaci mogu obrađivati u trećoj zemlji i u razmjeni s uključivanjem pružatelja usluga u okviru obrade narudžbe. Ako Europska komisija nije izdala nikakvu odluku o postojanju razumnog nivoa zaštite podataka za određenu zemlju, mi garantiramo da će vaša prava i slobode biti razumno zaštićeni i osigurani u skladu sa zahtjevima EU-a o zaštiti podataka kroz ugovorne sporazume u ovu svrhu. Na vaš zahtjev dat ćemo vam detaljne informacije.  

Možete zatražiti informacije o odgovarajućim i razumnim garancijama i mogućnostima kako i gdje možete primiti primjerak istih od službenika za zaštitu podataka unutar društva ili odjela za ljudske resurse koji je zadužen za vas.

7.       Pohrana podataka u vozilu

U vašem su vozilu ugrađene elektroničke kontrolne jedinice. Takve kontrolne jedinice obrađuju podatke koje, npr. zaprime od senzora na vozilu ili ih stvaraju same ili ih razmjenjuju međusobno. Neke kontrolne jedinice su potrebne radi sigurnog rada vašeg vozila, druge vam pružaju podršku tokom vožnje (sistemi pomoći pri vožnji), osiguravaju ugodniju vožnju ili funkcije sistema infotainment.

Ispod su navedene opće informacije o obradi podataka u vozilu. Daljnje informacije koje se odnose na to koji se specifični podaci prikupljaju i arhiviraju u vašem vozilu i koji se prenose trećim stranama te u koju svrhu moguće je pronaći pod naslovom „zaštita podataka“ u odgovarajućim uputama za korištenje gdje se nalaze direktne veze s funkcionalnim specifikacijama na koje ovo utiče. Navedene upute za korištenje su dostupne i online, a ovisno o konfiguracijama vozila, u digitalnom formatu.

LIčni podaci

Svako vozilo je identificirano jedinstvenim identifikacijskim brojem vozila. Takav se broj može povezati s postojećim i bivšim vlasnicima vozila. Podaci koji se prikupljaju iz vozila mogu se povezati s vlasnikom ili vozačem vozila i nekim drugim putem, npr. registarskom tablicom vozila.

Podaci koje generiraju ili obrađuju kontrolne jedinice stoga mogu biti lični podaci ili mogu, u određenim okolnostima, biti lični identifikacijski podaci. Ovisno o tome koji su podaci o vozilu raspoloživi, moguće je izvući zaključke o, npr. vašem načinu vožnje, lokaciji ili smjeru kretanja ili obrascima potrošnje.  

Vaša prava u vezi sa zaštitom podataka

Prema trenutno važećem pravu o zaštiti podataka, imate određena prava u odnosu na društva koja obrađuju vaše lične podatke 

U skladu s tim, imate pravo zatražiti sveobuhvatno otkrivanje informacija od proizvođača ili trećih strana bez ikakvog troška (npr. od strana koje su angažirane za usluge pomoći na cesti u slučaju kvara, pružatelja online usluga za vozilo), uz uvjet da su oni sačuvali vaše lične podatke. Možete zatražiti informacije o tome koji su podaci o vama sačuvani, u koju svrhu i koje im je porijeklo. Vaše pravo na informacije se proširuje i na prenos podataka ostalim trećim stranama.

Podaci koji se isključivo spašavaju lokalno u vozilu smiju se pregledati uz stručnu pomoć, npr. u automehaničarskoj radionici, a prema potrebi uz plaćanje.

Pravni zahtjevi u vezi s otkrivanjem podataka

U onoj mjeri u kojoj postoje pravni propisi, proizvođači imaju obavezu dati informacije koje čuvaju na zahtjev javnih vlasti, i to u onoj mjeri u kojoj se to traži od slučaja do slučaja (npr., kada je u toku istraga određenog kaznenog djela).

Javne vlasti smiju isto tako čitati podatke iz vozila u određenim slučajevima, ali unutar polja primjene mjerodavnog prava. Npr., u slučaju nesreće smiju se čitati informacije iz kontrolne jedinice zračnog jastuka kako bi se razjasnile okolnosti nesreće.

Operativni podaci iz vozila

Kontrolne jedinice obrađuju podatke kako bi vozilo moglo raditi.  

Takvi podaci uključuju, npr.:

-       Informacije o stanju vozila (npr., brzina, usporavanje, bočno ubrzavanje, brzina okretanja točkova, pokazatelj korištenja sigurnosnog pojasa),

-       Uvjete u okruženju (npr., temperatura, senzor za kišu, senzor razmaka).

Ovi su podaci općenito nestalni, ne čuvaju se duže od vremena rada i samo se obrađuju unutar vozila. Kontrolne jedinice često sadrže medije za čuvanje podataka. Oni se mogu koristiti za privremenu ili trajnu evidenciju informacija o stanju vozila, naprezanja komponenti, zahtjeva za održavanjem i tehničkih događaja i kvarova.

Sljedeće se informacije mogu čuvati ovisno o tehničkoj konfiguraciji:

-       Radni uvjeti komponenti sistema (npr., nivoa napunjenosti, pritiska u gumama i stanje akumulatora),

-       Kvarovi i nedostaci važnih komponenti sistema (npr. svjetla i kočnice),

-       Odgovor sistema na vanredne uvjete vožnje (npr., aktivacija zračnih jastuka, aktivacija sistema kontrole stabilnosti),

-       Informacije o događajima u kojima je došlo do oštećenja vozila,

-       Za električna vozila, status napunjenosti visokonaponskog akumulatora i procijenjena udaljenost koju vozilo može preći prije idućeg punjenja.

U posebnim slučajevima (npr. ako je vozilo utvrdilo nepravilnost u radu) može biti potrebno sačuvati podatke koji bi se inače smatrali promjenjivim.

Ako koristite servis (npr., popravci i održavanje) možda će biti potrebno pročitati i iskoristiti sačuvane operativne podatke zajedno s identifikacijskim brojem vozila. Podatke iz vozila smiju čitati zaposlenici Mazdine mreže (npr. ovlaštene radionice, proizvođač) ili treće strane (npr., usluge pomoći na cesti u slučaju kvara, samostalne automehaničarske radionice). Isto se primjenjuje i u slučajevima koji su obuhvaćeni garancijom i kod mjera osiguranja kvaliteta. 

Podaci se obično očitavaju putem obaveznog OBD-a (on-board diagnostics-ugrađenog dijagnostičkog sistema) u vozilu. Operativni podaci koji se na ovaj način očitavaju evidentiraju tehničke uvjete vozila ili pojedinačne komponente te tako pomažu pri dijagnostici kvarova, u skladu sa obavezama koje proističu iz garancije i unapređenju kvaliteta. Ovi podaci, a posebno informacije koje se tiču naprezanja komponenti, tehničkih događaja operativnih grešaka i drugih grešaka prenose se prema potrebi proizvođaču zajedno s identifikacijskim brojem vozila. Nadalje, odgovornost za proizvod spada pod odgovornost proizvođača. U ovu svrhu proizvođač koristi operativne podatke izvan vozila, npr., kampanje opoziva. Ovi podaci mogu se koristiti i za provjeru zahtjeva vezanih za zakonske garancije klijenta i garancije proizvođača.

Memoriju grešaka u vozilu može resetirati uposlenik u servisu tokom radova popravaka i održavanja ili na vaš zahtjev.

Funkcije udobnosti vožnje i sistema infotainment

Postavke i podešavanja u vozilu za udobnost vožnje možete sačuvati te ih mijenjati/resetirati u bilo kojem trenutku.

Ovisno o posebnim konfiguracijama vozila to može uključivati:

-       Postavke sjedišta i položaja upravljača,

-       Prilagodbe podvozja i postavke klimatizacijskog uređaja,

-       Podešavanja poput unutarnjeg osvjetljenja.

Možete i sami ugraditi podatke u funkcije sistema infotainment u kontekstu odabrane konfiguracije.

Ovisno o posebnim konfiguracijama vozila to može uključivati:

-       Podatke iz multimedija, npr., muziku, filmove ili fotografije za reprodukciju u integriranom multimedijskom sistemu,

-       Podatke iz adresara koji se koriste zajedno s integriranim sistemom telefoniranje bez korištenja ruku ili integriranim sistemom navigacije,

-       Odredišta unesena u navigacijski sistem,

-       Podatke koji se odnose na korištenje Internet usluga.

Ovi podaci vezani za funkcije udobnosti i sistem infotainment mogu biti sačuvani lokalno u vozilu ili na uređaju koji ste spojili na vozilo (npr. pametni telefon, USB memorija ili uređaji za reprodukciju MP3 sadržaja). Ako ste ove podatke unijeli sami, moći ćete ih izbrisati u bilo kojem trenutku.

Prenos ovih podataka iz vozila izvršava se isključivo na vaš zahtjev, naročito u skladu s postavkama koje ste odabrali prilikom korištenja online usluga.  

Integracija pametnih telefona, npr. aplikacije poput Android Auto ili Apple Car Play

Ako vaše vozilo ima odgovarajuću opremu, moći ćete spojiti vaš pametni telefon ili neki drugi mobilni uređaj na vozilo tako da možete isti kontrolirati korištenjem elemenata kontrole koji su integrirani u vozilo. Slike i zvukovi iz pametnog telefona mogu se reproducirati putem multimedijskog sistema vozila. Istovremeno se posebne informacije prenose u vaš pametni telefon. Ovisno o vrsti integracije to može uključivati podatke o lokaciji, o dnevnom/noćnom načinu rada i ostale općenite informacije o vozilu. Molimo upoznajte se s uputama za korištenje vozila/sistema infotainment.

Integracija omogućuje korištenje odabranih aplikacija pametnog telefona, npr. navigaciju ili reprodukciju muzike. Daljnja interakcija između pametnog telefona i vozila se ne odvija, a naročito ne postoji aktivni pristup podacima vozila. Prirodu bilo kakve daljnje obrade podataka određuje pružatelj aplikacija. Mogućnost korištenja postavki te odabir istih ovisi o pojedinačnoj aplikaciji i operativnom sistemu vašeg pametnog telefona.  

Online usluge

Ako je vaše vozilo opremljeno bežičnom mrežnom vezom, to omogućuje razmjenu podataka između vašeg vozila i ostalih sistema. Bežična veza se uspostavlja putem odašiljačke i prijamničke jedinice koja je svojstvena vozilu ili mobilnog terminala (npr. pametnog telefona) koji ste spojili. Online funkcije se mogu koristiti putem ovakve mrežne veze. To uključuje online usluge i aplikacije koje vam omogućuje proizvođač ili neki drugi pružatelj.

Usluge koje pruža proizvođač

Pojedinačne funkcije naših online usluga Mazda opisuje na odgovarajućim mjestima (npr. u uputama za korištenje i/ili na web stranici Mazde za pojedinačne zemlje) te ih pruža zajedno s informacijama o zaštiti podataka. Lični podaci se mogu koristiti radi  pružanja online usluga. Razmjena podataka u ovu svrhu odvija se putem zaštićene veze, npr. korištenjem namjenskih informatičkih sistema. Uz pružanje usluga, prikupljanje, obrada i korištenje ličnih podataka odvija se isključivo na osnovu zakonske dozvole, npr. u slučaju sistema za pozive u nuždi koji su zakonski zahtjev, i to putem ugovornog sporazuma ili odobrenja.

Možete aktivirati ili deaktivirati (ponekad uz naknadu) usluge i funkcije u vozilu, a ponekad i cjelokupnu bežičnu vezu. Funkcije i usluge koje su zakonski zahtjev, poput sistema za pozive u nuždi, su isključene iz ovog.  

Usluge trećih strana

Ako želite koristiti online usluge drugih pružatelja (trećih strana), takve će usluge biti odgovornost navedenih pružatelja i podlijegat će njihovim uvjetima zaštite podataka i korištenja. Općenito proizvođač nema uticaja na sadržaj koji se razmjenjuje na ovaj način.

Molimo informirajte se kod odgovarajućih pružatelja usluga o prirodi, opsegu i svrsi prikupljanja i korištenja ličnih podataka u kontekstu usluga koje pružaju treće strane.

8.    Vaša prava na zaštitu podataka

Ako su ispunjeni određeni uvjeti, možete ostvariti vaša prava na zaštitu podataka, te nam se obratiti sa određenim zahtjevima.

 • Imate pravo od nas dobiti informacije o vašim arhiviranim podacima u skladu s pravilima čl. 15.  GDPR-a.
  Ako to zatražite, ispravit ćemo vaše sačuvane podatke u skladu s čl. 16. GDPR-a ako su takvi podaci netačni ili nepotpuni.
 • Ako to želite, izbrisat ćemo vaše podatke u skladu s načelima čl. 17. GDPR-a ako to ne sprečavaju druge zakonske odredbe, npr. zakonske obaveze zadržavanja podataka ili važniji interes s naše strane (npr. radi odbrane naših prava i zahtjeva)
 • Uzimajući u obzir preduvjete utvrđene u čl. 18. GDPR-a, možete zatražiti da ograničimo obradu vaših podataka .
 • Nadalje, možete uložiti prigovor na obradu svojih podataka u skladu s čl. 21. GDPR-a, a kao rezultat toga mi moramo prekinuti obradu vaših podataka. Međutim, ovo se pravo na prigovor primjenjuje samo ako postoje izuzetno posebne okolnosti vaše lične situacije, čime se prava našeg društva suprotstavljaju vašem pravu na prigovor.  
 • U skladu s odredbama čl. 20. GDPR-a imate isto tako pravo preuzeti vaše podatke u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i elektronski čitljivom formatu ili na prenos takvih podataka trećoj strani.
 • Nadalje, imate pravo na povlačenje pristanka koju ste nam dali radi obrade vaših ličnih podataka, u bilo kojem trenutku i s budućim učinkom (vidjeti broj 2.3.).
 • Isto tako imate pravo uložiti pritužbu nadzornom tijelu koje je zaduženo za zaštitu podataka (čl. 77.  GDPR-a). Međutim, preporučujemo da uvijek prvo pritužbu pošaljete našem službeniku za zaštitu podataka.
 • Kad je to moguće, vaše prijave za ostvarivanje vaših prava trebale bi biti poslane u pisanom obliku na gore navedenu adresu ili direktno našem službeniku za zaštitu podataka.

9.    Obim Vaših obaveza davanja podataka

Morate nam samo dati one podatke koji su potrebni za uspostavljanje i izvršenje poslovnog odnosa ili predugovornog odnosa ili radi prikupljanja koje smo zakonski dužni provesti. Bez navedenih podataka općenito ne možemo sklopiti sporazum niti nastaviti s izvršenjem istog. To se može odnositi i na podatke koji će se kasnije tražiti u okviru ugovornog odnosa. Ukoliko budemo tražili podatke od vas izvan ovog što je utvrđeno, posebno ćete biti obaviješteni o dobrovoljnoj prirodi ovakvog davanja informacija.

10.    Postojanje automatiziranog pojedinačnog donošenja odluka (uključujući i izradu profila)

Ne koristimo nikakav postupak isključivo automatizovanog donošenja odluka kako je utvrđeno članom 22. GDPR-a. Ako budemo u budućnosti uspostavljali takav postupak u pojedinačnim slučajevima, o tome ćemo vas posebno obavestiti ako to zahteva zakon.

U određenim uslovima možemo delimično obrađivati vaše podatke sa ciljem procene određenih ličnih aspekata (izrada profila).

Kako bismo vam dali ciljane informacije i savete o proizvodima, moguće je da ćemo koristiti alate procene. Oni će nam omogućiti izradu proizvoda koji su prilagođeni potrebama, komunikaciju i oglašavanje, uključujući i ispitivanje tržišta i javnog mnjenja.

Takvi postupci se mogu koristiti radi procene vaše solventnosti i kreditne sposobnosti, kao i za suzbijanje pranja novca i prevare.  Moguće je korišćenje „bodovnih vrednosti“ kako bi se procenila vaša kreditna sposobnost ili kreditna sposobnost generalno. U slučaju bodovanja, verovatnoća izvršenja obaveza plaćanja na osnovu ugovora se izračunava korišćenjem matematičkih metoda. Takve bodovne vrednosti pomažu i nama, na primer, u proceni naše kreditne sposobnosti, kod donošenja odluka u kontekstu sklapanja poslova koji se tiču proizvoda i iste su uključene u naše upravljanje rizikom. Obračun se zasniva na matematički i statistički priznatim i dokazanim metodama koje se zasnivaju na vašim podacima, a oni uključuju posebno prihode, rashode, postojeće obaveze, zanimanje, poslodavca, staž, iskustvo iz prethodnog poslovnog odnosa, podmirenje prethodnih kreditnih obaveza u skladu s ugovorom i informacije od kreditnih agencija.  

Informacije o nacionalnosti i posebnim kategorijama ličnih podataka na osnovu čl. 9 GDPR-a se ne obrađuju.

Informacije o vašem pravu na prigovor na osnovu čl. 21. GDPR-a 

Ne koristimo nikakav postupak isključivo automatiziranog donošenja odluka kako je utvrđeno članom 22. GDPR-a. Ako budemo u budućnosti uspostavljali takav postupak u pojedinačnim slučajevima, o tome ćemo vas posebno obavijestiti ako to zahtijeva zakon.

U određenim uvjetima možemo djelomično obrađivati vaše podatke s ciljem procjene određenih ličnih aspekata (izrada profila).

Kako bismo vam dali ciljane informacije i savjete o proizvodima, moguće je da ćemo koristiti alate procjene. Oni će nam omogućiti izradu proizvoda koji su prilagođeni potrebama, komunikaciju i oglašavanje, uključujući i ispitivanje tržišta i javnog mnijenja.

Takvi se postupci mogu koristiti radi procjene vaše solventnosti i kreditne sposobnosti, kao i za suzbijanje pranja novca i prevare.  Moguće je korištenje „bodovnih vrijednosti“ kako bi se procijenila vaša kreditna sposobnost ili kreditna sposobnost općenito. U slučaju bodovanja, vjerovatnost izvršenja obaveza plaćanja na osnovu ugovora se izračunava korištenjem matematičkih metoda. Takve bodovne vrijednosti pomažu i nama, npr. u procjeni naše kreditne sposobnosti, kod donošenja odluka u kontekstu sklapanja poslova koji se tiču proizvoda te su iste uključene u naše upravljanje rizikom. Izračun se zasniva na matematički i statistički priznatim i dokazanim metodama koje se temelje na vašim podacima, a oni uključuju naročito prihode, rashode, postojeće obaveze, zanimanje, poslodavca, staž, iskustvo iz prethodnog poslovnog odnosa, podmirenje prethodnih kreditnih obaveza u skladu s ugovorom i informacije od kreditnih agencija.  

Informacije o nacionalnosti i posebnim kategorijama ličnih podataka u skladu sa čl. 9 GDPR-a se ne obrađuju.

Informacije o vašem pravu na prigovor u skladu sa čl. 21. GDPR-a 

1.Imate u svakom trenutku pravo na ulaganje prigovora na obradu vaših podataka koja se provodi u skladu sa čl. 6, odjeljka 1f GDPR-a (obrada podataka na osnovu jačih interesa) ili čl. 6., odjeljka 1e GDPR-a (obrada podataka na osnovu javnog interesa). Međutim, preduvjet za to je da postoji temelj za vaš prigovor koji proizlazi iz vaše posebne osobne situacije. To se primjenjuje i na izradu profila koja se temelji na ovoj svrsi u smislu čl. 4., br. 4 GDPR-a.

Ako uložite prigovor, mi ne smijemo više obrađivati vaše lične podatke, osim ako ne dokažemo postojanje uvjerljivih legitimnih razloga koji iziskuju zaštitu obrade jer prevazilaze vaše interese, prava i slobode ili ako obrada služi u svrhu dokazivanja, izvršenja ili odbrane pravnih zahtjeva.

2. Koristit ćemo vaše lične podatke kako bismo provodili direktno oglašavanje. Ako ne želite primati nikakve oglase, imate pravo uložiti prigovor u bilo kojem trenutku. To se primjenjuje i na izradu profila, u onoj mjeri u kojoj je to povezano uz navedeno direktno oglašavanje. Poštivat ćemo ovakav prigovor s budućim učinkom.

Ne smijemo više obrađivati vaše podatke u svrhu direktnog oglašavanja ako uložite prigovor na obradu u ove svrhe.

Prigovor se može uložiti bez ikakvih obaveza udovoljavanja određenom obliku te se, ako je to moguće, treba slati na:

Mazda Motor Croatia d.o.o.
Hektorovićeva 2
10000 Zagreb

info@mazda.hr

Naša politika o privatnosti i informacije o zaštiti podataka u vezi s obradom podataka iz članova 13., 14. i 21. GDPR-a može se s vremena na vrijeme mijenjati. Sve promjene će biti objavljene na ovoj stranici. Starije verzije su dostupne u arhivi.

II.    Dodatna izjava o privatnosti za web stranice

Izjava o privatnosti

Mazda South East Europe (u daljnjem tekstu: Društvo) brine o zaštiti Vaše privatnosti pri obradi Vaših ličnih podataka i svi lični podaci prikupljeni tokom posjete na našim internet stranicama obrađuju se u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Naša web stranica uključuje i veze (linkove) na druge internet stranice, čiji sadržaj nije pod kontrolom Društva. Društvo ne može prihvatiti nikakvu odgovornost za sadržaj unutar tih internet stranica.

Prikupljanje i obrada ličnih podataka

Prilikom posjete našoj internet stranici, naš internet provajder automatski bilježi ime vašeg davatelja internet usluga, internet stranice s koje nas posjećujete, internet stranice koje zapravo posjećujete te datum i trajanje Vašeg posjete. Dodatni lični podaci arhiviraju se isključivo uz Vaš pristanak, na primjer u slučaju registracije, ankete, konkursa ili izvršenja ugovora.

Sigurnost

Društvo koristi tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bismo zaštitili podatke koje kontroliramo protiv slučajne ili namjerne manipulacije, gubitka, uništenja ili protiv pristupa neovlaštenih osoba.

Pravo na izmjenu podataka

Imajte na umu: Mazda South East Europe zadržava pravo u bilo koje vrijeme uvesti promjene u specifikaciji i opremi. Sve prikazane specifikacije mogu varirati i možda nisu dostupne u Bosni i Hercegovini.

Dodatna izjava o privatnosti za našu Facebook fan stranicu

Naša Facebook fan stranica (dostupna putem linka: https://hr-hr.facebook.com/MazdaBiH/) omogućuje Vam da saznate informacije o našim uslugama, da nas kontaktirate i da komunicirate s nama. Ovu fan stranicu pružamo na osnovu našeg sporazuma s Facebookom (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) o zajedničkoj obradi ličnih podataka u skladu sa članom 26. GDPR-a (“Dodatak za voditelje obrade analitike stranice”). Na temelju navedenog sporazuma nije nam dopušteno samostalno donositi ili implementirati odluke koje se odnose na obradu podataka nužnu za analitiku stranice. Facebook je primarno odgovoran za obrade podataka koje služe za analitiku stranice kao i za usklađivanje sa svim obavezama koje proizlaze iz analitike stranice u skladu s GDPR-om, a imajući u vidu obradu podataka koji su predmet analize.

Prilikom posjete našoj Facebook fan stranici podaci o Vama kao korisniku mogu biti obrađivani izvan područja EU. Facebook, Inc., kao certificirani američki pružatelj u kontekstu europsko-američkog sistema zaštite privatnosti, u pogledu obrade Vaših podataka je pristao uskladiti se s europskim standardima zaštite podataka, o čemu se možete pobliže informirati na sljedećem linku: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active  (verzija: 02/11/2018).

Vaši podaci mogu biti obrađivani u svrhe istraživanja tržišta i u svrhe oglašavanja. Na primjer, profili stvoreni na osnovu interesa koji su identificirani korisničkim ponašanjem koriste se u svrhe postavljanja reklama. Vaši podaci će najčešće biti obrađivani putem kolačića sačuvanih na Vašem računaru.

Funkcija “analitika stranice” omogućava nam da putem Facebooka pristupimo različitim kategorijama statističkih podataka vezanih uz korištenje fan stranice kao što su podaci o ukupnom broju posjetitelja, broju lajkova, aktivnosti stranice, uključenosti u objave, broju pregleda videa, broju pojavljivanja objava stranice, broju komentara, broju dijeljenja sadržaja,  reakcijama, omjeru polova, zemlji i gradu porijekla, jeziku, pregledima i klikovima u shopovima, klikovima na planere rute i klikovima na telefonske brojeve. Navedene informacije koristimo kako bi naše stranice učinili atraktivnijima i kako bi što bolje odgovarale Vašim potrebama (npr. tako da identificiramo pravi trenutak u kojem ćemo objaviti određeni sadržaj).

Facebook fan stranica omogućava nam da obrađujemo lične podatke korisnika, u skladu s našim legitimnim interesom, kako bi naše informativne ponude i naša komunikacija s korisnicima bile takve da što bolje odgovaraju potrebama i ciljanim grupama (legitimni interes ima pravnu osnovu u članu 6. stavku 1. tački f GDPR-a). U bilo kojem slučaju kada Facebook, kao pružatelj platforme, od Vas zatraži pristanak za obradu specifičnih podataka, podaci na koje se takav pristanak odnosi bit će obrađivani na osnovu odredbi člana 6. stava 1. tačke a GDPR-a.

U slučaju da želite koristiti bilo koje pravo koje Vam pripada kao ispitaniku, odnosno da želite zatražiti određene informacije o obradi Vaših podataka, obavještavamo Vas da je najučinkovitiji način da to napravite direktno putem Facebooka (više na sljedećem linku: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).

Za više informacija o obradi i korištenju vaših podataka, o Vašim pravima te o načinima na koji način možete koristiti postavke i prigovore (”opt-out”) da zaštitite svoju privatnost molimo Vas da proučite Izjavu o zaštiti podataka Facebooka dostupnu na linku https://www.facebook.com/about/privacy/ i Informacije o Analitici stranice koje su dostupne na linku https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Više o ”opt-out” korištenju možete saznati na sljedećim linkovima: https://www.facebook.com/settings?tab=ads ili //www.youronlinechoices.com.

Sljedeći uvjeti i odredbe su vezani za korištenje fotografija sa mrežne stranice www.facebook.com/mazdabih

Uvjeti i odredbe čitanja i korištenja Facebook Timeline Mazdine naslovne slike

    Dozvoljeno je mijenjati fotografije koristeći se funkcionalnostima aplikacije

    Dozvoljeno je mijenjanje i spremanje fotografija na lokalni mediji (tvrdi disk)

    Nije dozvoljeno dodavanje kopija fotografija prijetećeg, klevetničkog i/ili uvredljivog sadržaja

    Nije dozvoljeno korištenje fotografija u komercijalne svrhe

Kada koristite stranice, možemo stvoriti "kolačiće" na vašem računaru da bismo vam olakšali korištenje i održavanje korisničke sesije i možemo prikupiti lične podatke pomoću tih kolačića da bismo vas mogli identificirati vezano uz ove stranice i pratiti vaše korištenje stranica u skaldu sa ovim pravilima. 

Svaki korisnik koji ostavi svoje lične podatke potvrđuje da je stariji/starija od 13 godina. U pravilu ne prikupljamo ni ne držimo lične podatke pojedinaca za koje znamo da su mlađi od 13 godina i niti jedan dio naše stranice nije namijenjen tome da privlači osobe mlađe od 13 godina. Držimo do zaštite privatnosti djece. Stoga, ako saznamo da je korisnik mlađi od 13 godina, poduzet ćemo mjere da se lični podaci tog korisnika izbrišu iz naših baza podataka i korisnik spriječi u daljnjem korištenju stranica.

Cijeli tekst pravila o povjerljivosti podataka potražite na //www.addthis.com/privacy

Informacije o Pravima i uvjetima korištenja možete pronaći na stranici Prava i uvjeti korištenja, a detalje oko “kolačića” (cookies) na stranici - /cookies/

Izjava o odricanju odgovornosti usluge Google Analytics

Ova internetska stranica koristi Google Analytics, uslugu analize prometa web-stranica koju pruža Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irska („Google“). Google Analytics upotrebljava kolačiće (tekstualne datoteke spremljene na vaš računar) kako bi analizirao informacije o vašoj upotrebi web-stranica pomoću podataka koje je kolačić prikupio (uključujući vašu IP adresu). Vaša IP adresa bit će zaštićena i Google neće povezivati vašu IP adresu s ostalim podacima koje čuva. Upotrebu kolačića možete odbiti odabirom odgovarajućih postavki u svom pregledniku. Međutim, imajte na umu da ako to učinite, nećete moći upotrebljavati sve funkcionalnosti ove web stranice. Nadalje, prikupljanje i upotrebu podataka (kolačiće i IP adresu) od strane kompanije Google možete onemogućiti preuzimanjem i ugradnjom dodatka pregledniku dostupnih na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?. Dodatne informacije o odredbama i uvjetima upotrebe i zaštiti podataka možete pronaći na https://www.google.com/analytics/terms/.

Kliknite ovdje za pregled pravila zaštite privatnosti kompanije Google. 
Kako biste usluzi Google Analytics onemogućili da prati koje web-stranice pregledavate, posjetite:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Kao alternativno rješenje dodatka pregledniku ili u slučaju pregledavanja putem mobilnih uređaja, uslugu Google Analytics možete deaktivirati klikom na navedeni link. Kolačić za onemogućavanje biti će spremljen na računar i tako će se u budućnosti spriječiti prikupljanje podataka prilikom posjeta ovoj web stranici. (Ovaj kolačić za onemogućavanje primjenjuje se samo u ovom pregledniku na ovom uređaju. Ako izbrišete taj kolačić na svom uređaju, ali želite nastaviti s blokiranjem praćenja ove web stranice, potrebno je ponovno kliknuti na link.) 

 

Google reCAPTCHA

Na temelju našeg legitimnog interesa za sprečavanje neželjene pošte i zloupotrebe, na našoj web-lokaciji upotrebljavamo i opciju reCAPTCHA kompanije Google. Ova se funkcija prvenstveno koristi za razlikovanje da li je unos napravila fizička osoba ili se radi o zloupotrebi automatskom obradom. Usluga uključuje slanje IP adrese i ostalih podataka koji su potrebni za funkcioniranje usluge reCAPTCHA. Informacije o prikupljenim podacima, svrhama obrade i ostalim korisnim informacijama možete pronaći u Googleovim pravilima o privatnosti na adresi https://policies.google.com/privacy?hl=hr

 

Tehnologija praćenja Eloqua koja se koristi na našoj internetskoj stranici i u našim marketinškim e-mailovima

Koristimo Softver za Automatizaciju Marketinga Eloqua iz Marketinškog Oblaka Oracle kako bismo personalizirali svoju komunikaciju s vama, za naše internetske stranice te za informacije koje vam šaljemo.

 

Eloqua kolačići

Eloqua koristi kolačiće i JavaSript kod na odgovarajućim stranicama, radi mjerenja ponašanja korisnika te da bi pristupila određenim informacijama, na primjer, putu koji odaberete na našim internetskim stranicama, preferencijama vaših klikova, izvornu IP adresu (vašu IP adresu), državu iz koje pristupate našim stranicama, vrstu vašeg preglednika i slično. Eloqua dodaje kolačić na vaš uređaj kada prvi put pristupite našoj internetskoj stranici. Koristimo Eloqua kolačić i podatke dobivene JavaScript kodom za analizu naše komunikacije i načina na koji ste koristili našu internetsku stranicu, kako bismo razumjeli što vas zanima te na koji način možemo unaprijediti komunikaciju prema vama.

Kako biste primali lična priopćenja i personalizirali korisničko iskustvo, lične informacije koje ste podijelili s nama putem obrazaca - na primjer preko zahtjeva za pretplatom na novosti, zahtjeva za probnim testiranjem i slično, spajamo s podacima preglednika povezanim s kolačićem Eloqua na vašem uređaju. Kolačić će biti onesposobljen nakon dvije godine, osim ako ga prije tog roka ne izbrišete iz postavki svog preglednika.

Koristimo kolačiće Eloqua u skladu sa članom 6. stav 1. tačke f) Opće uredbe o zaštiti podataka, putem kojeg težimo ostvarivanju gore spomenutih legitimnih interesa.

Da biste onesposobili praćenje Eloqua kolačića, molimo vas podesite svoje postavke na stranici https://www.mazda.ba/cookies/

Eloqua komunikacija putem e-maila

E-mailovi poslani pomoću Eloqua-e sadrže određene tehnologije za praćenje. Podatke prikupljene na takav način primarno koristimo da bismo saznali koja područja vas zanimaju, za razumijevanje jeste li pročitali naše e-mailove, te koje linkove ste otvorili. Zatim koristimo te podatke na način da ih povezujemo s postojećim podacima za praćenje ili profiliranje, da bismo unaprijedili e-mailove koje šaljemo vama i ponudili personalizirano iskustvo u sklopu usluge koju pružamo.

Ako želite isključiti primanje e-mailova od Mazde, možete to učiniti na sljedeće načine:
- Odjavite se na jednostavan način od bilo kakvog marketinškog e-maila klikom na link za otkazivanje pretplate sadržan u e-mailu
- Odjavite se sa bilo kakvih marketinških komunikacijskih kanala. Molimo Vas da kontaktirajte Mazdin odjel za odnose s klijentima putem info@mazda.ba kako bismo mogli ažurirati Vaše postavke.
- myMazda aplikacija - ako ste registrirani u myMazda aplikaciji možete promijeniti svoje podatke ili ispraviti vaše marketinške postavke unutar aplikacije.

 

arhiva izjava o privatnosti

1Prikazana vozila možda nisu jednaka modelima namijenjenim bosanskohercegovačkom tržištu. Prikazane boje i određeni elementi unutrašnje i vanjske opreme mogu se razlikovati od stvarnog modela. Vozila mogu biti opremljena opcijskom ili dodatnom opremom koja se dodatno naplaćuje.

Sve prikazane cijene su neobvezujuće preporučene cijene od strane Mazda South East Europe s uključenim PDV-om (17%). Ponudu konkretnog modela tražite od ovlaštenog Mazda partnera.